Робърт Бърнс

април 19, 2023

Робърт Бърнс – шотландският майстор на словото

Надали в света има някой по-четен поет от шотландеца Робърт Бърнс. Всеки е чувал стихотворенията „В цъфналата ръж” и „Старата любов”, а и много от творбите […]
ТЕСТВАЙ СЕ