януари 27, 2023

СРОДНИ ДУШИ – ЧАСТ 4

– Нико? – Какво по… – Чакай! Това е случайност! Кълна се в бога! Не ме мисли за някакъв психопат! Случайност е… напоследък тичам! Това е! […]
ТЕСТВАЙ СЕ