април 17, 2022
Притча за истината

Истината, която невинаги виждаме

Живял някога един добър и много мъдър човек на име Мустафа. През живота си той правел, каквото правел, но все търсел истината. Затова и не обичал […]
ТЕСТВАЙ СЕ