Лео Хендрик Бекеланд – „виновникът” за пластмасовата ера

ТЕСТВАЙ СЕ