Защо хората се делят на „сови” и „чучулиги”?

ТЕСТВАЙ СЕ