Експериментът на Ибн Сина с вълка и агнетата

ТЕСТВАЙ СЕ