Ако човек иска да си тръгне, не го карайте да остане

ТЕСТВАЙ СЕ