Прекордиално прихващане: пронизващо усещане в сърцето по време на дишане…

ТЕСТВАЙ СЕ