Защо губим интерес към хората, които проявяват твърде силен интерес към нас?

ТЕСТВАЙ СЕ